Rettelse til tidligere udsendt varsel på ændringer i udstilling af GIS- services fra Danmarks Arealinformation

30. november 2021

Der havde desværre sneget sig fejl ind i service URL'erne på en tidligere udsendt nyhed om Ændringer på GIS services.

Vi har derfor rettet varslingen til d.d. og de rette URL'er er nu at finde i nyheden: Varsling - Ændring i udstilling af GIS services

Vi beklager denne fejl.

Tilbage til nyheder