KAMP- klimatilpasningsværktøjet nomineret til Juryprisen inden for Geodata 2021!

14. oktober 2021

Det er svært at få armene ned, når man ligger i et skarpt felt som et af de tre bedste løsninger for brug af geodata. KAMP er nemlig blevet nomineret til Geodataprisen. Geodataprisen bliver uddelt i to kategorier: Juryprisen og Publikumsprisen.

De nominerede til Juryprisen 2021 er:

KAMP samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb potentielt kan give udfordringer. Med værktøjet kan kommunernes planlæggere interaktivt få et billede af hvor og hvordan fx en 10, 20, eller 50 års hændelse potentielt påvirker landskab og bygninger. Formålet er at hjælpe kommunerne med planlægningen af klimatilpasningsindsatsen på screeningsniveau.

KAMP udsnit visende terrænnært grundvand

KAMP er udviklet i samarbejde med klimatilpasning.dk, Miljøstyrelsen, Danish Business Authority, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, KL og Danske Regioner.

 

Du kan læse mere om de nominerede systemer til Juryprisen her Og vil du vide mere om KAMP, kan du læse her i denne opsummering til prisuddelingen.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil prøve systemet af selv, kan du tilgå systemet fra dette link: https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp/

Du kan også komme lynhurtigt i gang med Klimatilpasningsværktøjet ved hjælp af vores HelpCenter vejledninger om KAMP

Tilbage til nyheder