Fagsystemer for Grundvand - kommende ændringer

8. juli 2021

Kommunernes fagsystemer indenfor grundvand, skal fremadrettet anvende anden  tabel til lagring af almene vandforsyningers CVR nr.

billede af vand

De almene vandforsyninger skal årligt indberette status for deres tilknyttede boringer til kommunerne, som efterfølgende skal frigive disse oplysninger til Jupiterdatabasen.

Miljøstyrelsen arbejder på en løsning, hvor den årlige indberetning fremadrettet skal ske via Virk.dk via de almene vandforsyningers juridiske CVR-nummer.

Den fremtidige løsning vil således knytte sig til virksomhedens identifikationsnummer fremfor den eksisterende løsning, hvor indberetningen knytter sig til en personlig e-mailadresse.

 

Nuværende problematik om placering af CVR nr. i Jupiterdatabasen

Oplysninger om almene vandforsyningers CVR nr. bliver pt. lagret i Jupiterdatabasens tabel DRWFirm. CVR nr. er ikke entydigt placeret i denne tabel, idet CVR nr. er tilknyttet forskellige kontakttyper, eksempelvis en ”Indberetter”, ”Formand” etc., hvortil der er knyttet personlige oplysninger. Dette er uhensigtsmæssigt og tabellen kan således ikke udstilles offentligt.

Endvidere lettes kommunernes opgave med at ajourføre CVR nr., som fremadrettet kun knyttes til selve den almene vandforsyning fremfor forskellige kontakttyper. 

 

Løsning for lagring af CVR nr. i Jupiterdatabasen

Data om den almene vandforsynings CVR nr. skal fremadrettet lagres i Jupiterdatabasens eksisterende tabel DRWPlant. DRWPlant kan udstilles offentligt via PC JupiterXL.

Kommunerne skal via deres fagsystem have adgang til DRWPlant, med mulighed for at opdatere tabellens felt ” PARTICIPANTVATNO”samt at angive historik i historik tabel til CVR nr.

Kommunernes fremtidige adgang til Jupiterdatabasen tabel DRWPlant

Udbydere af kommunale fagsystemer, skal således sørge for at kommunerne får adgang til Jupiterdatabasens tabel, ”DRWPlant”.

 

Kommunerne skal have adgang til denne tabel senest 1. november 2021, hvor den nye løsning skal testes.

 

Testløsning

GEUS har implementeret opdatering af CVR nr. på DRWPlant på testservice, hvilket betyder at udbydere af fagsystemer kan nu teste opdatering af CVR nr. (PARTICIPANTVATNO) på DRWPLANT via testservice (https://geusjuptest.geus.dk/miljoeportal.pcjupiterxl.1.0/PCJupiterXL).

Der er lavet en trigger der modulus11-tjekker CVR nr. og en historiktabel til CVR nr.

 

For spørgsmål omkring løsningen kontakt venligst Gitte Nielsen, Miljøstyrelsen, på mail: ginie@mst.dk

Tilbage til nyheder