Varsling til laboratorier der indberetter analyser til PULS

16. oktober 2020

Vigtig information til laboratorier og leverandører:

​Danmarks Miljøportal varsler hermed at PULS fra d. 1. januar 2021 opgraderer til nyeste version af StanLab 2 servicen, StanLab 2X. Dette betyder, at alle laboratorier der indberetter data til PULS via StanLab 2, skal foretage tekniske ændringer i deres indberetningsmetoder.

PULS vil kunne tage imod data via. den nye service fra. 1. januar 2021, og der vil herefter være en periode med paralleldrift af de to StanLab-versioner, således at data kan indberettes via begge StanLab-versioner frem til d. 15. februar 2021. Den 15. februar lukkes forbindelsen til PULS via. Stanlab 2.

For udviklere, er det fra d. 1. december 2020 muligt at forbinde til den nye service i testmiljøet. Adressen vil blive opdateret her på siden.

Øvrige ændringer, StanLab 2X:

1. Med StanLab 2X indføres et regelkatalog for analyser i PULS. Miljøstyrelsen kan via. regelkataloget markere specifikke enheder og metoder som ugyldige for givne parametre. Regelkataloget vil blive ajourført løbende. Fremadrettet vil det fx ikke være muligt at angive fraktionen som ”ikke oplyst”. Laboratorier kan se regelkataloget i PULS-brugergrænsefladen. Regelkataloget er en af en række nye funktionaliteter vedr. brugeres forbedrede muligheder for kvalitetssikring af laboratorie analyser i PULS.

2. Metoden SubmitAnalyses ændres til SubmitLaboratoryTest.

3. Felterne analysis.laboratory, measurement.performer, observation.performer er ændret til tekstfelter for at understøtte udenlandske underleverandører, enheder med særskilt akkrediteringsnummer eller anden aktør (i Stanlab 2.0 var disse felter bundet til CVR). Her er det meningen, at man skriver laboratoriets navn og akkrediteringsnummer eller anden ekstern reference. Eksempelvis “Miljøstyrelsen Laboratorium - DANAK 556”.

4. GetSample indeholder en liste af LaboratoryTests i stedet for Analyses. Derved understøtter Stanlab mere end en analyserapport (laboratory test) pr. prøve.

 

OpenAPI specifikation findes her: OpenAPI specifikation

Link til opdaterede kodeeksempler: StanLab kodeeksempler

Bemærk at client credentials er de samme som bruges til Stanlab 2 i dag. Ved indberetning af data til PULS vil “endpoint” fortsat være “puls”.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kontakt da support@miljoeportal.dk

 

Tilbage til nyheder