Dataejere skal fremover selv foretage rettelser i Jupiter

5. februar 2020

Tidligere har dataejere kunne tage kontakt til GEUS eller Danmarks Miljøportal for at få hjælp til at få ændret eller rettet data i Jupiter, fx til at afgodkende en prøve. Dette vil dog fra dags dato ikke være muligt, og dataejere fremover selv skal foretage alle dataændringer.

 

Funktionaliteten til fx at kunne afgodkende en prøve bliver udstillet via. webservice, og det er derfor muligt for dataejerne selv at foretage de nødvendige rettelser, såfremt denne funktionalitet implementeres i de enkelte fagsystemer.

 

Beslutningen om dette blev taget på grundvandsfølgegruppemødet d. 22.01.2020. Baggrunden for denne beslutning er at det er de dataansvarlige selv, der skal foretage rettelser af data i fagsystemer. Danmarks Miljøportal kan heller ikke på andre fagområder foretage rettelser i data.

 

Såfremt man som dataejer ønsker hjælp til at rette op i data  (fx hvis der er tale om flere analyser eller prøver af ældre dato), kan GEUS fortsat varetage denne opgave, dog mod egenbetaling fra dataejer.

Tilbage til nyheder