Varsling: Webservicen ”puls” fra Danmarks Arealinformation vil blive ændret

28. august 2019

Danmarks Miljøportal varsler en ændring af REST-, WMS- og WFS-servicen fra Danmark Arealinformation som indeholder "spildevandstemaer og badevand fra PULS ". Ændringen sker i forbindelse med at Danmarks Miljøportal er i gang med PULS 2.0 projektet.

Geometrier og data fra PULS-databasen trækkes direkte fra PULS og er udstillet som egen service "puls". Der kommer ændringer i de temaer og data fra PULS som vises og udstilles fra Danmarks Arealinformation. Alle som anvender webservicen "puls" skal være opmærksomme på, at alle 7 lag forventes at blive fjernet i december 2019 med release Arealinformation 19.3.

PULS 2.0 går efter planen i produktion d. 31-12-2019. Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem to parallelle projekter, finansieret af Danmarks Miljøportal og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Projektet omstrukturerer den eksisterende PULS-database til en mere tidssvarende snitflade med moderne teknologi. Derudover udvikles en helt ny brugergrænseflade, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed til Kommunerne, Forsyningerne og Staten.

I forbindelse med at PULS 2.0 bliver implementeret vil der komme nye temaer, som vil erstatte de gamle temaer. Det betyder at webservicen ændres igen i første kvartal 2020. Når den endelige dato er fastlagt, vil den være at finde på driftsinformation.

Url’erne til services findes nedenfor:

 

Tilbage til nyheder