Nyt kortlag på Danmarks Arealinformation - Bekendtgørelsesfredninger

25. juni 2019

I starten af juni er der kommet et ny kortlag - "Bekendtgørelsesfredninger" - på Danmarks Arealinformation.

Laget "Bekendtgørelsesfredninger" laves for at adskille de fredninger, som håndteres af landets 13 fredningsnævn ("Fredninger" og Fredninger, forslag") fra de fredninger, som baserer sig på en ministeriel bekendtgørelse, en særlov el. lignende, og som normalt administreres af Naturstyrelsen på ministeriets vegne. Bekendtgørelsesfredningerne vil altså nu få deres eget, selvstændige lag. Laget er indtil videre tomt, men forventes klar i løbet af august måned.

 

Tilbage til nyheder