Nyt ”High Natur Value”- kortlag for 2019 i Danmarks Arealinformation

21. februar 2019

Nu er data synlige på Danmarks Arealinformation

HNV-kortlaget (High Natur Value)  viser områder i Danmark med høj naturværdi. Laget anvendes især af landmand i sammenhæng med ansøgninger til landbrugsstøtte. HNV bliver opdateret 1 gang om året (ca. 1. febr.) efter de nyeste data og beregninger. Datagrundlaget kommer fra Danish Center for Environment, Århus Universitet.

Det opdaterede kortlag er lige blevet lagt på Danmarks Arealinformation. Det betyder at alle brugere nu kan se kortet som er gældende for 2019.

Hvis du er GIS-administrator og downloader kortlaget til brug internt, så kan du nu downloade pakkerne med det nye HNV-lag fra Miljøportalens helpcenter

Vi minder om at det ikke er nødvendigt at downloade laget hver nat, idet kortlaget kun opdateres 1 gang om året. Vi minder om dette, fordi kortlaget er ret "tungt" at hente ned.

Tilbage til nyheder