Danmarks Miljøportal vil fra d. 1. december varetage supporten på Jupiter

13. november 2019

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 30. september 2019 godkendt indstillingen fra følgegruppen for grundvand og GEUS om at Miljøportalen fremadrettet skal varetage 1st og 2nd level support på Jupiter (PCJupiterXL). GEUS vil fortsat have 3rd level support.

I 2018 blev der oprettet 2709 support sager hos Miljøportalen hvoraf 1382 blev løst af 1st level support. Dette svarer til 51 %.

Miljøportalen forventer at få ca. 3000 supportsager om året efter overtagelsen af 1st og 2nd level support hos GEUS.

Vi har i 2019 modtaget 1895 sager fordelt på følgende fagområder:

*Grundvandssagerne vist i grafen herover, er de sager der er kommet direkte til Miljøportalens support. GEUS har i samme periode løst 234 sager på grundvandsområdet.

Som nævnt ovenfor, blev 51% af support sagerne løst af 1st level support. Danmarks Miljøportal arbejder konstant på at opretholde og øge denne andel.

Derudover har vi en median første svartid på 18 minutter, og en median løsningstid for alle sager i 2018 på 2 timer og 5 minutter. Det er målet at alle brugere der skriver ind til supporten, får et svar inden for én time i vores åbningstid.

Brugerne vil derfor fra 1. december skulle tage kontakt til Danmarks Miljøportals support, når man har brug for hjælp til Jupiter og dertilhørende services og webformularer, ligesom for alle andre fagområder i Danmarks Miljøportal.

Vi vil løbende i overtagelsen af supporten forbedre vores trin for trin guides, ud fra de brugerhenvendelser vi får. Du kan se de nuværende trin for trin guides her: Grundvand.

Vi forventer en indlæringsperiode i starten, men vi har fokus på at få oplært vores supportmedarbejdere så hurtigt som muligt, for at sikre at brugerne får den bedste support hos Danmarks Miljøportal.

Vi ser frem til at servicere vores nye brugere fra d. 1. december, og i mellemtiden er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til Danmarks Miljøportals support.

Tilbage til nyheder