1. trin: Godkendelse af tidsplan og etablering af projektgruppe

tilbage til forsiden

På 1. trin skal:

  • Tidspunktet for migrering af din organisation godkendes
  • Projektgruppen hos jer etableres
  • Dato for planlægningsmøde fastsættes
     

Tidspunktet for migrering af din organisation skal godkendes

Vi beder om at få jeres godkendelse tilsendt på mail (support@miljoeportal.dk). Ønsker I at ændre tidspunktet, skal I sende en mail til support@miljoeportal.dk med det nye tidspunkt. Der kan kun flyttes mellem de forskellige grupper i oversigten.

 

Projektgruppen hos jer skal etableres

Vi anbefaler at projektgruppen består af en eller flere lokaladministratorer, en it-medarbejder og gerne en chef med beslutningskompetence. Fra Miljøportalen vil det være Niels Jakob Lampe og Line Friis der deltager i projektgruppen.

 

Planlægningsmøde skal fastsættes

Planlægningsmødet skal bruges til en fælles planlægning af jeres specifikke migreringsforløb

Dagsorden for planlægningsmødet er:

  • Introduktion af deltagere
  • Introduktion til den samlede proces
  • Fastlæggelse af centrale datoer

 

tilbage til forsiden