Nye datasæt i Datakatalog

7. marts 2024

Der er kommet følgende nye datasæt i Danmarks Miljøportals Datakatalog:

  • 10 bluespot kort med sliderfunktion. Datasæt kan blandt andet fremsøges ved at søge på ’slider’.
  • Vandløbsoplande fra HIP
  • Farvandsoplande fra HIP
  • Diger på 4 cm kort

Vandområdeplanerne 2021-2027 fra Miljøstyrelsen er på vej (indeholder over 180 nye datasæt)

Hvad er Datakataloget? 

Datakataloget indeholder oplysninger om alle datasæt, der udstilles af Danmarks Miljøportal og andre datadistributører. Datakataloget danner således grundlaget for Lagvælgeren og Databutikken, Arealdata, Miljøportalens QGIS-plugin og nogle datasæt udstilles også på Digitaliseringsstyrelsens Datavejviser.  

Med Datakataloget skal URL’er til services, metadata (beskrivelser, ejer, kategorier mm.) om et datasæt kun vedligeholdes ét sted, hvilket har lettet datamanagement i Danmarks Miljøportals Sekretariat betydeligt. Ændringer i metadata kan ajourføres løbende, hvorefter de ses med de samme i samtlige komponenter, som læser fra datakataloget uden behov for release. 

Lagvælgeren gør det muligt for brugere let tilføje kortlag fra datakataloget. Lagvælgeren benyttes bl.a. på Miljødata, Danmarks Arealinformation og en række andre af Miljøportalens platforme hvor brugere kan se data i kort

Tilbage til nyheder