Kulstof 2022 tilgængeligt i Lagvælgeren

12. juni 2024

Kulstof 2022 er en kombination af kortene over indholdet af organisk kulstof fra Tørv2022 og Tekstur2024.* 

Laget er nu tilgængeligt i Lagvælgeren og er tilføjet til samlingen Udtagningskortet.

Dataejere er Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen samt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug. 

Hvad er Lagvælger?   

Lagvælgeren gør det muligt for brugere at tilføje kortlag fra Miljøportalens Datakatalog. Lagvælgeren benyttes bl.a. på Miljødata, Danmarks Arealinformation og en række andre af Miljøportalens platforme, hvor brugere kan se data i kort. 

Datakataloget indeholder oplysninger om alle datasæt, der udstilles af Danmarks Miljøportal og andre datadistributører. Datakataloget danner således grundlaget for Lagvælgeren og Databutikken, Arealdata, Miljøportalens QGIS-plugin og nogle datasæt udstilles også på Digitaliseringsstyrelsens Datavejviser. 

*Fra rapporten Opdateret jordbundstypekort

Tilbage til nyheder