DREAMS - Digitalt understøttede miljøvurderinger for bæredygtige udviklingsmål

DREAMS betyder i oversat forstand: Digitalt understøttede miljøvurderinger for bæredygtige udviklingsformål. Visionen for DREAMS-projektet er, at skabe fremskridt i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ved digitalt at ændre den måde, hvorpå samfundet får adgang til og videregiver oplysninger om projekters og planers konsekvenser for miljøet, således at de bedste beslutninger om grøn omstilling kan træffes i en gennemsigtig og demokratisk proces.

Formål:  

  • At støtte overgangen til et lavemissionssamfund og samtidig styrke systemperspektivet gennem miljøvurderinger  og de indbyrdes forbindelser mellem klimaændringer og andre bæredygtighedsmål.
  • At gøre danske aktører til internationale first movers, der bringer verdensmålene ind miljøvurdering og kernen i beslutningsprocesser gennem systematiske og databaserede digitale tilgange.
  • For at forbedre effektiviteten og kvaliteten af miljøvurderinger gennem digitalt transformerende meget manuelle, tidskrævende, ineffektive og fejlbehæftede miljøvurderingsrocesser.
  • At samle alle relevante aktører i udviklingen af nye løsninger og miljøvurdering  at være obligatorisk i EU og på verdensplan spiller en central rolle i beslutningsprocesser om grøn omstilling og andre store samfundsmæssige udfordringer.

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Nils Høgsted|nihoe@miljoeportal.dk