Projektets organisering

KL og Miljøstyrelsen tog i 2020 initiativ til et forprojekt om en cirkulær databank. Forprojektet om den cirkulære databank er gennemført i 2021 i fællesoffentligt regi gennem Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS 21) og har haft til formål at skabe forudsætningerne for videre arbejde med den cirkulære databank – herunder indledende analyser, etablering af samarbejder, identifikation af gevinster og udarbejdelse af konkret projektplan.

Projektet har fået bevillig til udarbejdelse af den cirkulære databank i 2022-2025, og projektets organisering fremgår herunder. 

Styregruppen består af:

 • Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen
 • Simon Wang Thellesen, Miljøstyrelsen
 • Sara Røpke, Kommunernes Landsforening
 • Mikkel Brandrup, Danske Regioner
 • Jakob Solmunde, Erhvervsstyrelsen
 • Karin Klitgaard, Dansk Industri
 • Nils Høgsted, Danmarks Miljøportal (Styregruppeformand)

Arbejdsgruppen består af: 

 • Christina Fich, Kommunernes Landsforening
 • Anders Christiansen, Kommunernes Landsforening
 • Peter Thrane, Kommunernes Landsforening
 • Zahra Al-Asfoor, Kommunernes Landsforening
 • John Engholm, Miljøstyrelsen
 • Stine Buhl, Miljøstyrelsen (Barsel)
 • Henriette Leer Blindbæk, Miljøstyrelsen
 • Line Friis, Danmarks Miljøportal
 • Karl Rasmus Sveding, Danmarks Miljøportal