Kontakt

Kontaktpersoner

Christina Fich, Projektleder ved Kommunernes Landsforening
cefi@kl.dk

Jan Schulz Adolfssen, Projektleder ved Miljøstyrelsen
jasca@mst.dk

Line Friis, Projektleder ved Danmarks Miljøportal
lifri@miljoeportal.dk

Karl Rasmus Sveding, Forretningsudvikler ved Danmarks Miljøportal
karas@miljoeportal.dk

 

Hvis du er interesseret i at høre mere eller blive en del af projektet, så tøv ikke med at skrive.  

Vi arbejder ud fra princippet om at data skal skabe værdi og at samarbejde er essentielt for en velfungerende cirkulær økonomi. Det er den cirkulære databanks hensigt at understøtte både offentlige og private i deres bidrag til mere cirkularitet, og derfor er det vigtigt for projektet at vi løbende videndeler på tværs af organisationer og faciliterer synergier og værdifulde samarbejder.