Cirkulær Databank

En værdikæde uden data danner affald, en værdikæde med data understøtter en cirkulær økonomi.

Digitalisering inden for cirkulær økonomi udvikler sig med hastige skridt i disse år til stor gavn for den grønne omstilling af både den private- og den offentlige sektor. Danmark har i dag allerede en førende position i registreringen af affaldsdata, men der er behov for en bedre adgang til og aktivering af de eksisterende data, så der sikres at valide data bedre kan udveksles mellem systemer gennem ensartet IT-arkitektur. Sammen med et øget fokus og behov for standardiserede og transparente datastrømme i værdikæderne og om affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse, skal producenter, forbrugere og affaldsaktører hver især tage del af den cirkulære omstilling.

En lang række internationale og nationale strømninger medfører øget behov for data, måling og afrapportering om cirkulær økonomi og affald. Både kommuner, stat og private aktører har behov for et system, der sikrer dokumentation af aktuelle, valide affaldsdata i en løbende proces. En cirkulær databank skal understøtte den stigende efterspørgsel, og de krav som rejses i affaldsdirektiver, handlingsplaner og klimaplaner. 

På denne side kan du læse og følge med i det fællesoffentlige initiativ og projekt om den cirkulære databank.

 

 • Vision

  Læs mere om projekts vision for data om affald og cirkulær økonomi.

 • Cases

  Her kan du læse mere om projektets metodevalg og udvalgte cases.

 • Kontakt

  Ved spørgsmål, henvendelser eller samarbejde, find vores information her.

 • Projektets organisering

  Her kan du læse om arbejdsgruppen og styregruppen.

 

2022-2025: Udvikling af den cirkulære databank

Da dette er et så stort og komplekst felt med data, der rummer udvinding af ressourcer, produktion, brug og affaldshåndtering, så udvides den cirkulære databanks specifikationer og genstandsfelt trinvis.

I løbet af 2023 vil Danmarks Miljøportal og projektgruppen udvikle grundmodellen efter Danmarks Miljøportals designkrav, samt specificere og udvælge cases efter aktualitet, samarbejdsmuligheder og CØ-gevinster. 

Visionen er at stille valide og aktuelle data til rådighed, så de er tilgængelige til brug allerede i 2022 af de interesserede i omstillingen af den danske affaldssektor og til mere cirkulær økonomi. 

2021: Forprojekt

Et samarbejde mellem MST, KL og DMP har i forprojektet undersøgt forudsætningen for at etablere en fælles digital platform. Der er analyseret dataaktualitet, tilgængelighed, ensartethed og ejerskab mv. for at identificere og udvælge de byggeklodser, der skal danne grundlaget for en cirkulær databank. 

Leverancerne i forprojektet er beskrevet herunder.

Samarbejde
Affaldssektorens omstilling og omstillingen til mere cirkulær økonomi involverer mange aktører, private såvel som offentlige. Den Cirkulære Databank har etableret en styregruppe og et projektkonsortium bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Dansk Industri. Herudover har projektgruppen etableret samarbejder med universiteter, private virksomheder og andre offentlige organisationer for at skabe et bredt fundament for vidensdeling og datadeling.

Projektgrundlag
Dette dokument beskriver projektets hovedleverancer, budget, mm. om hvordan den cirkulære databank forventes udviklet i fra 2022 og frem.

Gevinstrealisering
I gevinstrealiseringen er det sandsynliggjort hvilke (afledte) værdier, som den cirkulære databank skal bidrage med samt en redegørelse for hvordan den kan understøtte statslige, kommunale og private virksomheders affaldsopgaver, og med et detaljeret og troværdigt datagrundlag, skabe indsigter og incitamenter for forskellige aktører til at forbedre miljømæssige og økonomiske praksis forbundet med cirkulære tiltag samt affaldsproduktion, -håndtering og -behandling. 

Mock-up
Der er udviklet en mock-up af den cirkulære databank i 2021 i forbindelse med casen om høj reel genanvendelse af plast.