Danmarks Miljøportal til Kortdage 23

Danmarks Miljøportal ser frem til at deltage ved Kortdage 23, hvor vi vil være til stede med både udstilling og præsentationer. Herunder kan du finde information om, hvor du kan møde os under arrangementet.

Vi ser med stor forventning frem til at introducere det nyeste inden for Danmarks Arealinformation, engagere i diskussioner omkring IoT's rolle i klimabeskyttelse, deltage i det faglige fællesskab omkring GIS og geodata og måske møde dig ved vores udstilling på plads G3. 

I år bliver Kortdage afholdt på ODEON i Odense den 1.-2. november. Konferencen er arrangeret af Geoforum og henvender sig til alle, der arbejder med eller har en interesse i kortlægning, informationsgrafik, geodata, geoinformation eller GIS.

 

Find os på konferencen

Miljøportalen vil være til at finde på stand G3

Oplæg: Danmarks Arealinformation – ny arealforvaltning i 2023

v Serena Pilunnguaq Sørensen, Danmarks Miljøportal
14.30-15.00 d. 1. november 

Danmarks Arealinformation samler de vigtigste data om Danmarks arealanvendelse på én platform.

Udviklingen af et nyt Danmarks Arealinformation er begyndt. Vi forventer, at det bliver en markant anderledes brugeroplevelse, der kommer til at møde vores brugere. Vi vil fokusere på vores centrale rolle i at tilbyde adgang til så mange data, så brugervenligt som muligt. Antallet af viste datasæt blive øget fra 260 til over 500, og det vil blive muligt at opsætte sit eget kortgrundlag.

De nye muligheder vil ske på bekostning af mængden af funktionalitet. Vi vil gå fra at tilbyde en mere eller mindre fuldskala webGIS-løsning til en langt mindre løsning, men med mulighed for integration til egne GIS-systemer.

Det er et projekt, vi er nervøse for. Rammer vi rigtigt? Hvad vil vores brugere synes om den nye løsning? Kom og hør vores tanker og giv dit input til, hvordan vi rammer den bedste løsning.

Læs mere om oplægget her.

Oplæg: IoT hjælper med at varsle, om dit hus bliver oversvømmet

v Ramus Riggaard, Miljøstyrelsen og Henrik Dissing, Danmarks Miljøportal

Der er afsat 189 millioner på finansloven til et varslingssystem for oversvømmelser fra vandløb. Et vigtigt datasæt i forhold til varsling er online målinger af vandstand og vandføring. Opgjort på antal målestationer per km2 hører Danmark til blandt verdenseliten. Mange stationer er dog etableret for at belyse lokale forhold, og data har historisk ligget spredt i mange dataformater hos forskellige myndigheder og private udbydere.

Danmarks Miljøportal har sammen med kommuner, regioner og Miljøstyrelsen arbejdet på at udvikle en løsning, der samler alle disse data. Dette er sket både ved udvikling af nye datastandarder, databaser, systemer og aftaler om deling af data.

Vi vil præsentere erfaringer og selve løsningen, herunder udviklingen af et robust online datasæt til oversvømmelsesvarsling. Vi vil også se på perspektiverne i at gøre IoT-data tilgængelig, samlet på en platform.

Læs mere om oplægget her.

Guldudstiller oplæg

v Nils Høgsted, Sekretariatsleder, Danmarks Miljøportal
Onsdag d. 1. november

Miljøportalen deltager til Kortdage som guldudstiller og vil derfor deltage i rækken af guldudstilleroplæg. Mere info følger.