Vigtig information til brugerne af jordforureningsdata

24. marts 2023

Danmarks Miljøportal er sammen med regionerne ved at lave en omfangsrig systemopdatering på jordforureningsområdet, der desværre berører datas tilgængelighed i perioden 22. marts og til 13. april.

Regionerne er ved at lave et nyt inddateringssystem til DKjord, kaldet JAR.

I jordforureningsdatabasen, DKjord ved Danmarks Miljøportal er der også sket en opdatering (læs: https://miljoeportal.dk/nyheder/2022/varsling-der-sker-nye-ting-p%C3%A5-dkjord-nye-webservices-og-endpoints/ ), hvilket betyder at der lige nu er to databaser på DKjord – en gammel og en ny.

Det er muligt at tilgå den gamle URL for jordforureningsattesten frem til 13. april, der frem til d. 27. marts vil indeholde valide data. Efter d. 27. marts kan indholdet ikke valideres, men blot bruges som indikator.  

For at tilgå attesten skal du kende ejerlav og matrikelnummer og skrive dette ind i URL’en.

Her ses URL format:

https://jordrapport.miljoeportal.dk/?elav={elav}&matrnr={matrnr}

Her ses URL eksempel med ejerlav og matrikelnummer indsat:

https://jordrapport.miljoeportal.dk/?elav=2001452&matrnr=69ck

Efter den 27. marts og frem til 13. april, vil vi i perioden henvise dig til regionernes hjemmeside, hvor det er muligt at få opdaterede jordforureningsdata for matriklen. 

Vi gik 22. marts i live med den nye database til jordforureningsdata, men den gamle er stadig kørende frem til 13. april. Men fra 27. marts stopper regionerne med at inddatere data i den gamle database og begynder at inddatere data ind i den nye database.

Denne inddatering er afsluttet 13. april. Da den gamle database ikke længere opdateres, er vi derfor ikke sikre på valide data. Derfor har vi på DKjord valgt at geoserveren fra i går(23-03-2023) begyndte at pege på den nye database – som lige nu er tom. Da vi ellers kunne stå i en situation, hvor folk trak fra servicen, men ikke var klar over at data kunne være forældet og at dette kunne få andre ærgerlige konsekvenser.

Dette berører altså data i bl.a. Danmarks Arealinformation, Arealdata.dk og andre steder, der trækker fra DKjords webservices.

Dette er en ekstraordinær situation for DKjord og beklager de udfordringer dette måtte give.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til vores support, men for datas validitet skal du henvende dig til den pågældende Region.

Tilbage til nyheder