Danmarks Arealinformation opdateres 23. marts!

21. marts 2023

I forbindelse med release 23.1 den 23. marts opdateres der flere lag og funktionaliteter på Danmarks Arealinformation:

Den største ændring ligger i opdatering af jordforurening:

Visningen af laget ”Kvælstofreduktionspotentialer” ophører midlertidigt efter release 23.1 den 23. marts og genetableres ifm. release 23.2. Laget ”Kvælstofreduktionspotentialer - Historisk” fjernes helt. Læs evt. mere i varslet her: https://miljoeportal.dk/nyheder/2023/varsling-ang-kommende-aendringer-til-laget-kvaelstofreduktionspotentialer/

DAI

Tilbage til nyheder