Vejen til data bliver kortere - Digitaliseringsstyrelsen viser vejen

23. september 2022

Digitaliseringsstyrelsen lancerer i dag Datavejviseren www.datavejviser.dk. Datavejviser er udviklet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og de mange andre offentlige datadistributører. Den er blevet til i et frugtbart fællesoffentligt samarbejde, hvor vi fra Danmark Miljøportal er rigtig glade for at kunne levere indhold - altså henvisninger til vores parters mange datasæt.

Strategien i Danmarks Miljøportal er, at stille miljødata frit og åbent tilgængeligt både som services og mulighed for download. Det er derfor glædeligt, at vi bliver en del af det officielle nationale overblik Datavejviseren. Den vil lede enhver type af brugere af offentlige data videre til det rigtige sted at hente ønskede data.

Hos Digitaliseringsstyrelsen er forventningen, at der kan skabes værdi både hos erhvervslivet, i forskningsverdenen, i civilsamfundet og den offentlige sektor selv. Datavejviseren udstiller beskrivelser af data fra myndigheder og datadistributører på alle niveauer og gør det muligt, at søge efter emner på tværs af datasæt. Det, vi ser i dag, er kun begyndelsen. I de kommende år vil Datavejviseren løbende blive udbygget med flere distributører og mange flere datasæt.

Udbygningen og udviklingen af Datavejviser vil blive efterspørgselsorienteret. Derfor hører Digitaliseringsstyrelsen meget gerne fra brugerne, med ønsker om øget tilgængelighed. Skriv til kontakt@datavejviser.dk

I Danmarks Miljøportal arbejder vi løbende med at forbedre måden, hvorpå vi udstiller data. Vi forventer, at det vil føre til endnu flere data, der tilgængeliggøres via Datavejviseren.

I Danmarks Miljøportal vil vi meget gerne takke Digitaliseringsstyrelsen for at invitere os med i samarbejdet. En særlig tak skal lyde til Martin Skovbjerg Jensen og Nicolai Petersen Draslov, som har været vores helt nære samarbejdspartnere i hele forløbet.

Hvis du er interesseret, kan du tage et kig på Datavejviseren på nedenstående link: www.datavejviser.dk

udklip af datavejviseren

Herover vises et udklip fra datavejviseren. Kilde:https://datavejviser.dk

 

Tilbage til nyheder