Varsling til Bekæmpelsesfirmaer – Vigtig meddelelse om Sikringsordninger

21. februar 2022

Følgegruppen for Rotter ved Danmarks Miljøportal varsler sletning af data vedrørende sikringsordninger.

Det fremgår af rottebekendtgørelsens § 22, at et firma, der udøver R1-autoriseret rottebekæmpelse, skal sikre, at samtlige eksisterende sikringsordninger er indberettet til den fællesoffentlige rottedatabase. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2019.

Firmaet skal endvidere straks indberette enhver indgåelse, ændring eller ophævelse af en kontrakt om en sikringsordning til den fællesoffentlige rottedatabase.

Indtil 1. juli 2019 har firmaerne skulle indberette sikringsordninger til kommunalbestyrelsen - og nogle kommuner har derfor selv oprettet sikringsordningerne i den fællesoffentlige rottedatabase.

fældedepot

Situationen som den er nu:

Firmaerne har kun mulighed for at indberette om indgåelse, ændring eller ophævelse af egne oprettede sikringsordninger. Den enkelte kommune har mulighed for at se og indberette i de sikringsordninger, der er indgået, ændret eller ophævet af firmaer i sin egen kommune. Firmaerne kan dog se de historiske kommunalt oprettede sikringsordninger, som er relateret til firmaets cvr-nummer - også selvom de er opsagt (dvs. ikke-aktive).

 

Der er således to datasæt i den fællesoffentlige rottedatabase, nemlig aktuelle og ajourførte sikringsordninger oprettet af firmaerne og historiske sikringsordninger oprettet af kommunerne. De dobbelte datasæt giver problemer med at overskue det reelle antal i data, som fremgår i rapporter i rottehullet og i data som kan trækkes ind og vises i 3. partsløsninger.

Mange bekæmpere har også oplevet, ikke at kunne redigere i aktive sikringsordninger, grundet de oprindeligt er oprettet af kommunen.

 

De kommunalt oprettede data vedrørende Sikringsordninger vil blive slettet fra systemerne 24.03.2022:

For at få styr på data og mindske forvirringen både for bekæmpere og kommuner, har Følgegruppen for Rotter besluttet at tiden er inde, til at slette de kommunalt oprettede sikringsordninger.

Dog vil der være mulighed for, til og med 20. marts 2022, at Bekæmpelsesfirmaer kan foretage et excel-udtræk fra Bekæmpersitet – https://bekaemper.miljoeportal.dk

Dette bør gøres, for at få overblik over de aktive sikringsordninger, firmaet kører på, som kan være oprettet af Kommunen i sin tid, men som nu skal genoprettes under firmaet på rigtig vis. 

OBS! Kun aktive sikringsordninger behøves oprettet igen af firmaet.

 

Se hvordan du får overblik over firmaets Sikringsordninger og trækker data ud på excelark her:

Sikringsordninger for bekæmpere

 

Bekæmpelsesfirmaer som ønsker hjælp og vejledning til at få rettet op på data inden sletningen, skal henvende sig til Danmarks Miljøportals Support.

 

Kommuner som ønsker at få overblik over sikringsordninger, kan lave udtræk til excel via Rottehullet.

 

Der vil ikke blive mulighed for forlængelse af tidsfristen.

 

Kontakt Danmarks Miljøportals support ved spørgsmål eller tvivl. Vi står klar til at hjælpe dig.

Telefonen er åben hverdage fra kl.9-14 på +45 31 50 15 70

Skriv til supporten på support@miljoeportal.dk

rotter

Tilbage til nyheder