OBS! Ændringer i laget ”Beskyttede Sten- og Jorddiger” og varsling for ændring i geoserver

30. september 2022

Danmarks Miljøportal beklager, at der ikke er blevet varslet ifm. opdatering af laget ”Beskyttede Sten- og Jorddiger” som skete i forbindelse med release 22.2 den 24. maj.

 

Ændringen er en tilføjelse af attributten ”Beskyttelsesaarsag_kode” i udstilling via geoserver og download via Arealdata. Data vises derfor ikke på Danmarks Arealinformation.

 

Danmarks Miljøportal har fået en enkelt henvendelse ang. ændringen i forrige uge og blev derfor først da opmærksomme på den manglende varsling.

Ændringen er bevidst og følger et ændringsønske af den ansvarlige myndighed for laget. Tilføjelsen består i en ny attribut, så der er ikke ændret i de andre attributter og tilføjelsen vil derfor ikke blive rullet tilbage for at blive rullet på igen.

 

Varsling:

Danmarks Miljøportal varsler ændring i lagnavnet ”Beskyttede Sten- og Jorddiger 2022” som udstilles via geoserveren: https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/DAIdb

Det bliver tidligst ændret til ”Beskyttede Sten- og Jorddiger Under Udarbejdelse” ved udgangen af året.

Laget kan findes med korrekt titel i nyligt opsatte geoserver (WFS/WMS): https://b0902-prod-dist-app.azurewebsites.net/geoserver - du kan finde lagene på Https://Arealdata.miljoeportal.dk

ved søgning: ”Beskyttede Sten- og Jorddiger” .

 

Danmarks Miljøportal beklager den manglende varsling. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i Danmarks Miljøportals support.  

Tilbage til nyheder