Nye services fra Naturdatabasen

1. april 2022

Danmarks Miljøportal har lanceret 3 nye GIS-temaer med data fra naturdatabasen.

billede af falk

* Rødlistede arter

* Habitatsdirektivets bilagsarter

* Invasive og EU-listens arter

 

Datasættene udstiller lokaliteter, hvor der er registreret artsfund, der har attributter der definerer hvilket af de tre nye datasæt, de tilhører.

Datasættene kan tilgås i den nye WMS og WFS-service fra naturdatabasen, og er ligeledes gjort tilgængelige i fil-pakker, der opdateres 1 gang i døgnet (GDB, Shape og TAB-formater).

 

Du kan finde links til de nye datasæt på Arealdata her:

Rødlistede arter:

https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/nature-18

 

Habitatdirektivets bilagsarter:

https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/nature-19

 

Invasive arter og EU-listen:

https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/nature-20

 

dainaturtemaer

De nye temalag vises også på Danmarks Arealinformation og kan findes sammen med de øvrige temalag fra Naturdatabasen.

Følgegruppen har arbejdet med hvordan artsdata kunne blive vist på en ny måde, og vi håber de nye lag vil være med til, at kunne skabe mere værdi for brugerne af data.

Tidligere har oplysninger om artsregistreringerne ikke været visualiseret, da disse oplysninger har været ”skjult” under geometrien. Vi håber derfor at denne helt ny metode, at vise data på, vil være med til at inspirere til og kunne bringe data i brug på nye måder.

Tilbage til nyheder