Nomineringer til Geodataprisen for 2. år i træk

14. november 2022

Du kan møde nogle meget glade og stolte medarbejdere fra Danmarks Miljøportal på Kortdage 2022. Det er nemlig 2. år i træk, Danmarks Miljøportals udvikling får nomineringer indenfor Geodataprisen.

Kilde: Brugstedet.dk

Det er en stor glæde, at have været med til udviklingen af Klima-lavbundskortet, som er blevet til i tværoffentligt samarbejde. Klima-Lavbundskortet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal som led i et fælles projekt med Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Klima-lavbundskortet er nomineret til Juryprisen.

Klima-Lavbundskortet er en brugervenlig hjemmeside, der gør det lettere for lodsejere, kommuner og konsulentvirksomheder at screene for projektmuligheder under Klima-Lavbundsordningen. Klima-Lavbundskortet identificerer de kulstofrige lavbundsarealer, som ved vådlægning vil give den største effekt i forhold til at mindske CO2-udledning samt bidrage med synergi til bl.a. natur og vandmiljø. Udtagning af kulstofrig lavbundsjord er er en vigtig brik i den samlede indsats for at reducere landbrugets CO2-udledning.

Shutterstock

Sammen med Miljøstyrelsen, vil Asbjørn Keldgård Nielsen fra Danmarks Miljøportal præsentere og demonstrere https://klimalavbund.dk og Jordfugtighedslaget på Kortdage. Kom og hør mere om løsningen d. 17. november kl. 11, under programdelen ”Landbrug under forandring”.

 

National kortlægning af jordfugtighed nomineret til 2 priser

DHI’s jordfugtighedskortlægning tjener som inputdata til en potentialekortlægning i forhold til Klima-lavbundsordningen gennem etablering af baseline for jordfugtighed i landbrugsjord i Danmark. Foruden denne baseline, kan de udviklede metoder også anvendes til at føre kontrol med anlagte projekter – således, at det kan verificeres, om udtagne lavbundsjorde er blevet vådere og dermed opfylder formålet med vådlægningen.

Laget er nomineret til Juryprisen samt Publikumsprisen og kan ses på https://klimalavbund.dk og hos DHI tilgås det via: https://www.soilmoisture.io/

Disse data gør det muligt for både Miljøstyrelsen, lodsejere og kommuner at identificere de kulstofrige jorder, som vil give den største reducering af CO2-udledning ved vådlægning.

Hjemmesiden https://klimalavbund.dk giver blandt andet adgang til data om jordens fugtighed, som påvirker jordens evne til at nedbryde organisk materiale og som resultat heraf produktionen af drivhusgas, primært CO2.

Område nær Gribskov, Shutterstock

Tilbage til nyheder