Miljøvurderingerne samler støv: Digitalisering vil give store fordele

5. april 2022

Danmarks Miljøportal i KTCs Teknik og Miljø. Læs her artiklen om DREAMS projektet og Danmarks Miljøportal, som vil gøre op med gammel praksis og samle miljøvurderingerne på et offentligt repositorium.

Artiklen bringes i april nummeret 2022 af KTC's Teknik og Miljø- magasin.

Klik her eller på billedet for at gå til PDF-version af artikel.

Billede Teknik og miljø artikel

Lidt om artiklen:

Artiklen omhandler bl.a. det brede konsortium, som arbejder via DREAMS projektet på at samle tidligere miljøvurderinger og gøre dem offentligt tilgængelige. Målet er at gøre det let at lave bedre miljøvurderinger og den forbedrede adgang til rapporterne skal gøre det hurtigere, billigere og forbedre beslutningsprocesser hos Kommuner og andre myndigheder.

Læs om den nydannede følgegruppe hos Danmarks Miljøportal for miljøvurderinger, som skal forankre repositoriet, så alle der arbejder med miljøvurderinger fremover ved, hvor viden om miljøvurderingerne findes. Følgegruppen skal sikre at IT løsningerne bedst muligt understøtter kommunernes  og myndighedernes arbejde.

DREAMS-projektet har allerede samlet og registreret 2000 rapporter hos Danmarks Miljøportal og sørget for statiske links, så data er tilgængelige fremover. Danmarks Miljøportal og DREAMS projektet forventer at  de mange miljøvurderinger er offentligt tilgængelige i løbet af 2022.

Den nye database for miljøvurderinger vil give kommuner bedre mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger om fremtidige planer og projekter med miljøkonsekvenser. Kommunale medarbejdere vil på sigt kunne hente viden om alt fra biogas til vindmøller og kunstgræs. Digitalisering af viden kan give store besparelser i administrationen og færre forsinkelser på store danske infrastrukturprojekter.

Konsortiet er et samarbejde mellem 4 universiteter: Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, og  Instituto Superior Technico fra Portugal. 4 nationale infrastrukturbygherrer: Vejdirektoratet, Bane Danmark, Metroselskabet og Energinet. Samt konsulentvirksomhederne: COWI og Rambøll. Statslige myndigheder: Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets Departement, samt DinGeo og Danmarks Miljøportal.

 

Kilde: Teknik og Miljø - April 2022.

 

 

 

Tilbage til nyheder