Klima-lavbundskortet vandt Geodataprisens Jurypris!

17. november 2022

Klima-lavbundskortet vandt Geodataprisens Jurypris!

Det er en virkelig stor cadeau til samarbejdet mellem Miljøstyrelsen, DHI og Danmarks Miljøportal, der har udviklet værktøjet. Ikke mindst skal lyde stor tak til Septima og GlobeTeam for et godt og frugtbart samarbejde.

Løsningen skal hjælpe med regeringens målsætning om udtagning af 100.000 hektar lavbundsjord. Denne udtagning vil reducere Danmarks CO2 udledning med mange tons CO2. Lavbundsjorderne udgør omkring 50% af landbrugets CO2 udledning.

Geodataprisen,juryprisen 2022

Løsningen skal hjælpe i de store udfordringer med reduktionen af CO2 ved binding af CO2 i udtaget landbrugsjord.

Klima-Lavbundskortet er en brugervenlig hjemmeside, der gør det lettere for lodsejere, kommuner og konsulentvirksomheder at screene for projektmuligheder under Klima-Lavbundsordningen. Klima-Lavbundskortet identificerer de kulstofrige lavbundsarealer, som ved vådlægning vil give den største effekt i forhold til at mindske CO2-udledning samt bidrage med synergi til bl.a. natur og vandmiljø. Udtagning af kulstofrig lavbundsjord er er en vigtig brik i den samlede indsats for at reducere landbrugets CO2-udledning.

En afledt positiv effekt af udtagningen af lavbundsjorder er, at  udtagningsordningen også tager hensyn til biodiversitet og natur.

Klik gerne ind og se løsningen an lige her: https://klimalavbund.dk

 

 

Tilbage til nyheder