De gamle overfladevandssystemer er lukkede

2. maj 2022

I forbindelse med afslutningen af migreringen af data til VanDa, er de gamle overfladevandssystemer (STOQ, WinBio, WinRambi, Aquabase, Fiskbase, MFS) blevet lukket.

Data fra de gamle overfladevandssystemer er blevet migreret til VanDa i det omfang at undersøgelsesemnerne stadig udføres og data stadig indsamles.

De data der ikke længere indsamles og som ikke længere benyttes i forvaltningen, er overført til Arealdata https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/overfladevanddata

hvor de kan downloades i deres helhed. Brugere der ikke er på DMP brugerstyring, skal logge på med NemID, for at få adgang til disse datasæt.

Åløb

Har du behov for hjælp til systemet er der altid vejledninger tilgængelige på Danmarks Miljøportals HelpCenter

Har du brug for online support og vejledning, kontakt da vores support, som sidder klar mellem kl 9-14 i hverdagene.

Tilbage til nyheder