Cirkulær økonomi og datasamarbejder - nu er vi ude i Teknik og Miljø

20. september 2022

I september-nummeret af KTC's Teknik og Miljø kan du læse 2 artikler skrevet af- og med bidrag fra Danmarks Miljøportal. 

Læs om Cirkulær økonomi og datasamarbejder på tværs.

 

Danmarks Miljøportal har fået bevilling på 18 millioner til at bygge en national databank for cirkulær økonomi. Projektet er finansieret af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Tak til kommuner, regioner og staten for denne bevilling.

Læs om det første essentielle skridt på vejen mod en grønnere omstilling i Danmark og fundamentet Danmarks Miljøportal bidrager med til området:

Data er grundlaget for intelligent cirkulær omstilling i Danmark.

affald

 

Læs også om effektivt datasamarbejde, når tre eksperter giver deres vinkel på, hvordan udnyttelsen af millioner af tekniske data kan udbygges og forbedres til gavn for det offentlige, borgere og virksomheder.

Danmarks Miljøportal har bl.a. indledt projektet med affaldsdata og cirkulær økonomi, men arbejder også med sensorbaserede data(IoT).

Læs mere i Sådan kan kommuner og stat udnytte tekniske data endnu bedre.

vandløb

Begge artikler er bragt i september 2022-nummeret af Teknik og Miljø ved KTC.

 

 

 

Tilbage til nyheder