Varsling af ændringer i udstilling af jorddata!

3. maj 2021

billede af Jordprøve

Danmarks Miljøportal varsler hermed kommende ændringer i de webservices som leverer Jorddata via Danmarks Arealinformation og Arealdata (WFS-, WMS- og REST-services) samt download-filer.

Samtidig vil der blive udstillet en ny GIS-service (WFS og WMS) med flere lag.

 

Det er følgende services som bliver berørt:

Service ”DKJord” (WFS-, WMS- og REST) fra Danmarks Arealinformation lukkes.

Den nye service findes på https://arealdata.miljoeportal.dk/, herefter benævnt ”Arealdata”, hvor følgende lag er tilgængelige:

”V1 flader”, ”V2 flader”, ”Lokaliseret flader”, ”Nuancerings flader”, ”Lokaliteter”, ”UEK flader” og ”UIK flader”.

Nedlukning af gamle services vil ske om ca. 3 måneder, indtil da vil der være en periode med paralleldrift af nogle af services.

 

Det er følgende download-filer som bliver berørt:

”DKJord V1: flade”, ”DKJord V2: flade” og ”DKJord Nuancering af V2: flade” på Arealdata og lukkes om 3 måneder den 1. august 2021.

Der er oprettet nye pakker ”V1 flader”, ”V2 flader”, ”Nuancerings flader”, samt helt nye downloads ”Lokaliseret flader”, ”Lokaliteter”, ”UEK flader” og ”UIK flader” som findes på Arealdata under kategorien ”Jordforurening”.

De nye services og download-filer kan allerede tilgås på Arealdata – der arbejdes på, at alle download-filerne kan hentes.

De pakker/filudtræk som lukkes er angivet med ”udfases” på Arealdata.

De kommende ændringer skyldes en omlægning og strømligning af Miljøportalens databaser og udstilling af webservices via Arealdata.

 

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte vores Support

Tilbage til nyheder