Varsling: Ændringer i udstilling af overfladevandsdata

9. juli 2021

Danmarks Miljøportal varsler hermed kommende ændringer i de webservices som leverer overfladevandsdata via Danmarks Arealinformation og Arealdata (WFS- og WMS-services) samt download-filer.

Baggrunden for ændringerne/lukning af servicen ”Overfladevand” er at Overfladevandsdata nu ligger i systemet ”Vanda” og de gamle data og services ikke længere bliver opdateret.  

Det er følgende services som bliver berørt: 

Services om ”Overfladevand” (WFS- og WMS) fra Danmarks Arealinformation lukkes. Det er de services som findes under punkt 8 i oversigten over services fra / til Arealinformation.

Det er følgende temaer og download-pakker som bliver berørt:

  • Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)
  • Fisk i vandløb
  • Fysiske indeks i vandløb
  • Smådyrsfauna i vandløb
  • Marine profilmålinger
  • Vandkemi og feltmålinger
  • Tilsyn og prøver i marine områder
  • Tilsyn og prøver i søer
  • Tilsyn og prøver i vandløb

 

Nedlukning af disse services vil ske fra 1. november 2021. Dog er data allerede nu forældet og brugerne af servicen bedes om at stoppe med at benytte disse services så hurtigt som muligt.

Data om overfladevand er i stedet tilgængeligt via Miljøportalen IT-systemer Miljødata og i et vist omfang via Arealdata.

 

Er du interesseret i at få vores nyheder og varsler i din indbakke?

Se hvordan du får sendt nyt via RssFeed.

Tilbage til nyheder