Varsling: Ændringer i udstilling af jorddata (opdateret)

2. juli 2021

Billede af jord

Bemærk! Opdateret 8. juli. Danmarks Miljøportal varsler hermed kommende ændringer i service og GIS-pakker, der udstiller data fra DKjord via Danmarks Arealinformation.

 

Det er følgende services som bliver berørt:

 

Services fra ”DKJord” (WMS-, WFS- og REST) udstillet på Danmarks Arealinformation lukkes og vil blive erstattet af nye services (WMS og WFS) som vil kunne findes på https://arealdata.miljoeportal.dk/, herefter benævnt ”Arealdata”. Bemærk at REST-service lukkes og ikke erstattes.
Følgende lag er her tilgængelige:

”V1 flader”, ”V2 flader”, ”Lokaliseret flader”, ”Nuancerings flader”, ”Lokaliteter”, ”UEK flader” og ”UIK flader”.

De nye services vil være tilgængelige på Arealdata fra primo september. Der vil være paralleldrift af services i ca. 3 måneder hvorefter de gamle services fra Danmarks Arealinformation lukkes. Så snart den endelige dato kendes, vil Danmarks Miljøportal melde den ud i en nyhed.

Det er følgende GIS-pakker som bliver berørt:

Der bliver oprettet nye GIS-pakker ”V1 flader”, ”V2 flader”, ”Nuancerings flader”, samt helt nye downloads ”Lokaliseret flader”, ”Lokaliteter”, ”UEK flader” og ”UIK flader”.  

”DKJord V1: flade”, ”DKJord V2: flade” og ”DKJord Nuancering af V2: flade” som i øjeblikket udstilles på Arealdata lukkes i løbet af efterår 2021. Disse tre GIS-pakker er markeret med ”Udfases”.

Obs: De nye GIS-pakker følger en anden datamodel end de gamle GIS-pakker, der udfases.

De nye GIS-pakker vil være tilgængelige på Arealdata fra d. 15. august 2021.

De kommende ændringer skyldes en omlægning og strømlining af Danmarks Miljøportals databaser og udstilling af webservices via Arealdata.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte vores Support

Tilbage til nyheder