Varsling: Ændring i udstilling af GIS-services fra Danmarks Arealinformation

4. november 2021

Hermed varsles det, at flg. udstillingsservices (WMS/WFS) med data fra Danmarks Arealinformation ændres. Dette er vigtig information til GIS-brugere!

  • DAIdb
  • DAIdbHistoric
  • Natur
  • Luft

Ændringerne skyldes en omlægning og strømlining af Danmarks Miljøportals databaser og udstilling af webservices via Arealdata. Se de enkelte varslinger og hvilke ændringer der vil gælde for de 4 temaer hver især nedenfor.

 

DAIdb og DAIdb Historic - varsling

De nye URL’er til disse services:

DAIdb WMS

https://b0902-dist-app.azurewebsites.net/geoserver/wms

DAIdb WFS

https://b0902-dist-app.azurewebsites.net/geoserver/wfs

DAIdbHistoric WMS

https://b0902-dist-app.azurewebsites.net/geoserver/dai_historik/wms

DAIdbHistoric WFS

https://b0902-dist-app.azurewebsites.net/geoserver/dai_historik/wfs

 

Det vil være muligt at tilgå data fra via. ovenstående URL’er fra d. 17. november 2021.

De nuværende services vil blive nedlagt med en systemopdatering af Danmarks Arealinformation i marts 2022, dvs. der vil være paralleldrift af gamle og nye services fra december 2021 til marts 2022. 

 

Natur - varsling

Natur-services vil fremadrettet blive udstillet via. Naturdatabasens egen geoserver. Dette betyder at der ligeledes kommer nye URL’er til WMS og WFS services med data fra Naturdatabasen.

URL'er til de nye services vil blive offentliggjort i Danmarks Miljøportals nyheder indenfor de kommende uger – hold øje!

De nye services vil være tilgængelige fra d. 2. december 2021, og der vil være paralleldrift med de eksisterende services frem til marts 2022, hvor de eksisterende lukkes.

Udover de eksisterende 17 temaer fra Naturdatabasen, vil der blive udstillet 3 helt nye temaer med artsregistreringer.

Natur WMS

Information vil komme senere i Miljøportalens nyheder

Natur WFS

Information vil komme senere i Miljøportalens nyheder

 

Luft – varsling

De nuværende services med data om luft, vil blive nedlagt i løbet af 1. kvartal, da Danmarks Miljøportal sammen med de dataansvarlige myndigheder arbejder på ny og forbedret udstilling af disse data. Mere information om dette vil blive meldt ud i vores nyheder.

 

Alle ovenstående ændringer betyder også at services ikke længere udstilles som ArcGIS REST-services.

Danmarks Miljøportal planlægger yderligere omlægning af de resterende services fra Arealinformation (Husdyr, HusdyrHistoric og Landbrugsdrift) – datoerne for disse omlægninger vil blive meldt ud separat via nyheder fra Danmarks Miljøportal.

Alle nye services vil i fremtiden være at finde på https://arealdata.miljoeportal.dk/

 

Kontakt vores Support ved tvivl:

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte vores support

Husk at du altid kan følge med på Driftsinformation for mere information omkring datoer for systemopdateringer og indhold af disse.

Tilbage til nyheder