VanDa er taget i brug – husk at tilmelde dig Webinarer!

5. januar 2021

Danmarks Miljøportal har taget VanDa i brug. VanDa afløser en række gamle systemer og vil blive brugt til kommuners, regioners samt Miljøstyrelsens indtastning af miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb. Aller undersøgelser fortaget i 2021 skal registreres i VanDa.

De registreringer der er fortaget i de gamle systemer er ved at blive overført til VanDa og vil være helt overført i april 2021.

VanDa erstatter en lang række gamle fagsystemer, nogle helt fra amternes tid. Aquabase, Fiskbase, WinBio og Winrambi vil, fra udgangen af 2020, blive lukket ned og alle historiske undersøgelser vil blive flyttet til VanDa.

Systemerne MFS og STOQ erstattes delvist af VanDa d. 4. januar 2021. I løbet af 2021 forventes det, at disse systemer vil være helt erstattet af VanDa. Undersøgelser af miljøfremmede stoffer i biota og plankton-undersøgelser vil i overgangsfasen stadig skulle indtastes i MFS og STOQ.

Lær VanDa at kende:

Danmarks Miljøportal afholder online undervisning om VanDa i løbet af vinteren. Så er du en af de mange brugere som kommer til at benytte VanDa i fremtiden, kan du tilmelde dig Danmarks Miljøportals Webinarer med generel gennemgang af VanDa brugergrænseflade

Vi afholder webinarer følgende datoer:

4/1-2021 kl 12:00 Vandkemi

6/1-2021 kl 10:00 Bundfauna

6/1-2021 kl 14:00 Sedimentkemi

11/1- 2021 kl 14:00 Introduktion

11/1- 2021 kl 15:00 Bundfauna, DVFI, DFI

12/1-2021 kl 13:00 Vegetation

21/1-2021 kl 12:30 Fisk Sø

21/1-2021 kl 14:00 Introduktion

25/1-2021 kl 10:30 Elektrofiskeri og Gyderegistrering

 

Hvordan du tilmelder dig:

Undervisningen foregår online og du skal blot sørge for at sende os en mail til miljoeportal@miljoeportal.dk

Send med emnet + dato og du vil modtage en mail tilbage med link til webinaret, når vi er ved at være tættere på undervisningsdatoen.

Vi gør opmærksom på, at du kun bør tilmelde 1 ad gangen via mail, så hvis du har en kollega som er interesseret, så bør vedkommende sende webinaranmodning til os også.

 

Tilbage til nyheder