Projekt skal undersøge Danmarks natur i urørt skov

14. september 2021

foto: Noergaard. forestiller faldet træ i skov

Naturstyrelsen har fået 9 mio. kroner af Aage V. Jensens Naturfond til at gennemføre en undersøgelse af 900 felter fordelt på 20 skove, som i 2018 blev udpeget til urørt skov.

Alt fra svampe, biller, mosser og laver til flagermus, ynglefugle, dagsommerfugle, svirrefluer og bier vil indgå i undersøgelsen som foretages af Habitatvision, Københavns Universitet, WSP, Profus, NaturCentrum AB og Mols Consulting.

I fremtiden skal undersøgelsen være sammenligningsgrundlaget for udviklingen af biodiversiteten i arealer med urørt skov.

Undersøgelsen løber fra efteråret 2021 til og med 2023 og data bliver tilgængelige via Danmarks Miljøportal.

Læs hele nyheden fra Fritidsmarkedet her

mosser

 

Tilbage til nyheder