Opdatering til Ændring i Adgang til Rottedatabasen for Kommuners data

29. oktober 2021

Efter dialog-møder med Rottesystemleverandører, er det blevet sikret at udfasningen af Certifikaterne 1. november 2021 ikke hindrer Kommunernes aflevering af data til Rottedatabasen.

 

Tilkendegivelser fra Leverandørerne:

 

SWECO vil være klar i løbet af den første uge af november, hvor den nye løsning træder i kraft. Kunderne vil få direkte besked fra SWECO.

Envidan, og Geokon har tilkendegivet, at de har håndteret ændringen og ikke vil være berørt af ændringen pr. 1. november 2021.

Softdesign vil ikke være berørt af ændringen i certifikater grundet delt løsning med Geokon.

 

Omlægningen er afstedkommet af en kommende opdatering i Danmarks Miljøportals brugerstyring, som et led i større sikkerhed og mindre administration ude i Kommunerne.


Såfremt der er kommuner, som oplever problemer med at levere data til rottedatabasen, Rottereden, bør de kontakte deres leverandør eller Danmarks Miljøportals Support for nærmere afklaring.

Danmarks Miljøportals Support har åbent dagligt fra kl. 9-14 og kan også kontaktes via mail på support@miljoeportal.dk, samt telefonisk på +45 31 50 15 70

billede af Rotter

Tilbage til nyheder