Nyt PULS gør brugerne glade

27. maj 2021

Billede af rensningsanlæg

Resultater fra PULS brugerundersøgelse 1 år efter ibrugtagning

Projektet om et nyt og forbedret PULS-system er afsluttet, og det nye system blev taget i brug i februar 2020. Her, lidt over et år senere, har Danmarks Miljøportal foretaget en brugerundersøgelse, for at undersøge den generelle tilfredshed med det nye system og indsamle tilbagemeldinger fra brugere. Resultaterne skal desuden bruges til at følge op på de målsætninger, der blev sat i projektets begyndelse.  

I alt 75 PULS-brugere fra kommuner, forsyningsselskaber, Miljøstyrelsen, private anlæg og laboratorier deltog i undersøgelsen, som blev gennemført i en periode på 3 uger i april 2021.

Efter alt at tyde, er der stor tilfredshed med det nye system. Især brugervenligheden blev fremhævet, som noget en stor del af brugerne er særligt glade for. I alt 82 % oplever at brugervenligheden er fremragende eller vældig god, sammenlignet med det tidligere PULS.

graf fra undersøgelse

Figur: Besvarelser på spørgsmålet ”Hvordan oplever du brugervenligheden af det nye PULS, sammenlignet med det tidligere system?”

 

Sparer tid, giver bedre overblik og øger datakvaliteten

Direkte adspurgt, hvad brugerne er særligt glade for ved det nye system er det særligt ordene ”gennemskuelighed” og ”overblik” der går igen. Brugerne melder tilbage at det er blevet meget lettere at finde rundt i både systemet og i data. Der er positive tilbagemeldinger ift. mulighederne for løbende overblik over data, og mange brugere mener herved, at det er blevet lettere at ajourføre data.

Derudover mener 85 % at de generelt sparer tid ved brug af det nye system, særligt svartid ifm. dataeksport og udtræk er blevet væsentligt forbedret. 85 % mener at systemet har skabt bedre forudsætninger for øget datakvalitet på spildevandsområdet.

 

Rigtig gode forslag til forbedringer kom frem

Samtidig med at brugerne roser den nye brugergrænseflade og de overblik den giver mulighed for, kan de fleste adspurgte, efter nu at have haft systemet inde under huden i et år, også pege på de steder hvor der kan tilføres endnu mere brugervenlighed. Der nævnes bl.a. ønsker til specifikke udtræk, mere grafik, flere fremsøgningsfiltre, mere information pr. side for at spare yderligere klik og bedre gennemskuelighed ift. beregningsmetoder.

Danmarks Miljøportal vil sige stor tak til de brugere der tog sig tid til at besvare undersøgelsen. Vi sætter stor pris på alle tilbagemeldingerne og de gode kommentarer.

Tilbage til nyheder