Ny version af Danmarks Arealinformation er tilpasset ændringer på ejendomsdataområdet

23. juli 2021

Den 28.7.2021 blev der lanceret en ny version (21.4) af Danmarks Arealinformation.

Denne version indeholder ændringer i kortlag, som vedrører matrikler, ejendomsdata og administrative grænser. Dette skyldes de ændringer, der er kommet fra Statens Grunddataprogram.

Matrikelkortets kortlag bliver nu hentet fra Datafordeleren hos SDFE og har ændret datastruktur. Eksempelvis er det gamle ejendomsnummer (ESR-nummer) nu blevet erstattet af det nye SFE-nummer for ”Samlet Fast Ejendom”.

Søgefunktionen ”Ejendomsnr.” er blevet ændret til at søge i de nye numre, og hedder nu ”BFE/SFE-nummer”. Også funktionen ”Find en ejendom” er blevet tilpasset til at søge i den nye datastruktur.

Ny version af Danmarks Arealinformation

Desværre er det ikke længere muligt at få links til BBR og Ejendomsvurderinger i SKAT ud fra en udvalgt matrikel (jordstykke). Dette skyldes, at matriklerne nu indeholder de nye SFE-numre i stedet for ESR-nummer, som bliver udfaset, og at der i OIS p.t. ikke findes søgninger baseret på SFE-numre. 

Danmarks Miljøportal vil genetablere denne funktion, så snart den er klar hos OIS / Udviklings- og forenklingsstyrelsen.

Udover ovennævnte ændringer er der blevet fjernet en lang række kortlag vedr. Overfladevand. Det skyldes, at de bagved liggende databaser ikke længere bliver opdateret. Data om Overfladevand kan fremadrettet findes på Miljødata.dk.

 

Tilbage til nyheder