KAMP er blevet nævnt i Politiken

19. november 2021

Interesseret i fremtidens klimaudfordringer? Læs om parterne bag websitet og hvad du kan bruge KAMP til.

Vi mener at klimaudfordringer skal løses i fælleskab!

Værktøjet samler nationale modelberegninger af påvirkningsdata om nedbør, havvand og vandløb og udstiller dem med andre oplysninger.

Det er de bedste nationale data vi har, men det er tit ikke nok i forhold til den enkelte bolig.

For KAMP indeholder ikke detaljerede lokale data og modeller - eksempelvis hvordan kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne reducere risikoen for oversvømmelse.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre datagrundlaget. Derfor er vi også glade for vores aftale med WatsonC, hvor de frivilligt leverer data om vandstand og vandføring indtil vores nationale databaser, så vi kan skabe et bedre beslutningsgrundlag.

 

Guide: Sådan slår du op, hvor udsat dit hus er for skybrud, stormfloder eller højt grundvand - politiken.dk

 

Målgruppen for systemet er kommunale miljø- og planmedarbejdere - men det er tilgængeligt for alle på klimatilpasning.dk

KAMP er udviklet af Danmarks Miljøportal i samarbejde med Miljøstyrelsen med inddragelse af KLDanish Business AuthorityBolig- og PlanstyrelsenRegion Midtjylland og en række udvalgte kommuner.

Udviklingen af KAMP er finansieret af den fællesoffentliges digitaliseringsstrategis initiativ for klima, terræn og vand og Miljøstyrelsen.

Tilbage til nyheder