Nye opdateringer til KAMP - klimatilpasningsværktøjet

18. juni 2021

KAMP brugerflade

KAMP er d. 10. juni blevet opdateret og udstiller nu Kronisk og Akut erosion (findes i Arealdata-kolonnen under hovedgruppen Hydrologi) samt Kommunegrænser (findes i Arealdata-kolonnen under hovedgruppen Andet).

Desuden er påvirkningslagene for Hav og Nedbør samt de tilsvarende beregninger af potentielt påvirkede bygninger og veje blevet opdateret på baggrund af den opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel.

Gå til KAMP og prøv de nye data af og se hvordan det ser ud på Danmarkskortet.

Ny informationsmulighed til brugere

Danmarks Miljøportal og Klimatilpasning.dk har nu også mulighed for at sende vigtige informationer ud til brugeren, der vises i KAMP-brugergrænsefladen som et pop-up. Dette skal gøre det let at give beskeder til brugeren i tilfælde af akut opståede problemer på brugergrænsefladen.

Du kan læse meget mere om KAMP-opdateringen her: https://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2021/juni/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand/

Tilbage til nyheder