Danmarks Miljøportal sætter Miljødata.dk i pilotdrift

16. april 2021

Danmarks Miljøportal har sat Miljødata.dk i pilotdrift.

Miljødata er en hjemmeside, der er åben for alle, som udstiller rå-data fra miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb. Dataene er er nye og historiske data fra undersøgelser udført af kommuner og regioner samt Miljøstyrelsen.

Miljødata.dk giver mulighed for at fremsøge og downloade data fra VanDa systemet. Det er muligt at udsøge data efter emne, sted og tidsperiode.

De fremsøgte data kan downloades i csv format således at de f.eks. kan bearbejdes yderligere i Excel.

 

Overførsel af nye data på vej

Der foregår i øjeblikket en overførsel af de registreringer, der er fortaget i de gamle overfladevands systemer til VanDa. Denne overførsel forventes afsluttet i maj 2021. Disse registreringer vil først være til rådighed på det nye site, når overførslen er fuldført til Miljødata.dk.

Fremtidigt, er det tanken at andre datakilder end VanDa skal udstilles via Miljødata.dk

 

Har du lyst til at kigge på pilotsiden og prøve at fremsøge data fra VanDa?

Så tag et kig i vores HelpCenter,  og se hvordan du gør.

Tilbage til nyheder