Arealinformation varsler lukning af gamle download-site med natlige datapakker

14. januar 2021

Dette varsel vedrører alle GIS-brugere som hver nat henter datapakker med temaerne fra Danmarks Arealinformation ned til deres egne GIS- systemer. Vi beder alle GIS-administratorer, som stadig måtte hente fra de gamle sites, om at være opmærksomme på følgende:

Oprindelige natlige pakker lukkes

Miljøportalen har siden november 2019 henvist til at pakkerne ikke længere skal hentes fra https://arealdatamapping.blob.core.windows.net/geocortex/..TEMAnavn.filtype, hvor nogle dataset ikke indeholder alle objekter fra de pågældende temaer. Se også under nyheden fra november 2019. Nu er de ”gamle pakker” som findes i denne placering ikke længere opdateret.

Derfor vil https://arealdatamapping.blob.core.windows.net/geocortex endeligt blive lukket nu.

 

Midlertidige nye natlige pakker lukkes

Nye pakker, som indeholder alle data, kunne i en overgangsperiode midlertidigt hentes fra  https://arealprodlrs1.blob.core.windows.net/dataextract . Også den midlertidige placering bliver ikke længere opdateret.

Derfor lukker vi nu også https://arealprodlrs1.blob.core.windows.net/dataextract . Siden starten af juli 2020 blev der henvist til at alle pakker nu skal hentes via url fra Arealdata.  

 

Eksisterende download af nye natlige pakker via Arealdata

Fremadrettet kan pakkerne kun hentes fra Arealdata med linket https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/dai/..TEMAnavn.filtype. Alle links findes i oversigten i helpcenter.

 

Tilbage til nyheder