Varsling af ændring af PULS service til akvakultur

2. oktober 2020

Da Havbrug implementeres i PULS, varsles der hermed ændringer i PULS-API’et i forbindelse med indberetningen af akvakulturs data.

Vi melder ud her på hjemmesiden, så snart vi ved mere.

 

Tilbage til nyheder