Varsling af lukning af Arealeditering for inddatering

4. november 2020

Danmarks Miljøportal arbejder på en opgradering af systemet Arealeditering-version2 samt en ny Editservice til redigering via 3. parts systemer. Idriftsættelsen af disse ændringer kræver en lukning for inddatering i Arealeditering.

Der vil blive lukket for inddatering onsdag den 2.12. om aftenen og åbnet igen fredag den 4.12. om aftenen.

Når der bliver åbnet igen fredag aften, skal alle brugere, som foretager inddateringer til Arealeditering, benytte den nye brugergrænseflade. Derudover skal 3. partsleverandører anvende den nye REST-service (læs mere her i Informations materiale til ny edit service) til opkobling og skrivning til Arealinformations databaser.

Bemærk! Samtidig vil brugergrænsefladen Arealeditering-version 1 blive permanent lukket og den gamle SOAP-editservice (editservice.svc) ligeledes blive permanent lukket.

Tilbage til nyheder