Varsling af ny service på DKJord

4. maj 2020

Den Miljøfaglige Følgegruppe for Jord ønsker, at snitfladen til DKJord opgraderes til at benytte TLS 1.2, hvilket medfører en større ændring i snitfladen i DKjord, herunder:

  • En ny REST service med flg. metoder: CreateLocation, UpdateLocation, DeleteLocation, GenerateReport (soilcontamination report) samt IsAlive
  • WS3 og WS4 SOAP services lukkes ned. Alle relevante metoder flyttes til REST servicen
  • Nuanceringsfejlen rettes (Link til fejl og mangler)
  • REST servicen bruger Oauth med samme roller som SOAP servicen

Udviklingen af snitfladen kan følges på et separat udviklingsmiljø, der bliver tilgængeligt inden sommerferien. Miljøportalen gør opmærksom på, at snitfladen vil ændre sig dagligt og derfor vil være ustabil men sikre, at eksterne udviklere kan komme tidligt i gang.

Den endelig snitflade releases på DKjords nuværende demomiljø tidligst 1. september 2020

Den endelig snitflade releases til DKjords produktionsmiljø tidligst 1. november 2020

Samtidigt med, at den endelige REST snitflade går i produktion, lukkes den gamle SOAP service. Derfor er det vigtigt, at eksterne parter allerede nu begynder at planlægge overgangen.

Vær’ opmærksom på, at datoer kan ændre sig. Alle ændringer meldes ud hurtigst muligt

Tilbage til nyheder