Varsling af ny service på DKJord - Udviklingen sat midlertidig på hold

3. september 2020

Danmarks Miljøportal har varslet om ændringer i DKJord-sevices i efteråret 2020. Disse ændringer er nu sat på hold. 

I arbejdet med udviklingen af ny service på DKJord, er der opstået en drøftelse af en mulig ændring af DKJords datamodel. Disse drøftelser pågår pt. internt i regionerne og i forhold til Danmarks Miljøportal. Udkommet af disse drøftelser vil højst sandsynligt have en indflydelse på den videre udvikling af nærværende opgave fremover, hvorfor vi pt. har sat projektet på hold, indtil der foreligger en afklaring.

Vi melder ud her på hjemmesiden, så snart vi ved mere.

Tilbage til nyheder