Varsling af, ændring af Webservices fra Danmarks Arealinformation

3. juli 2020

Denne nyhed henvender sig til udviklere og teknikere, som anvender webservices fra Danmarks Arealinformation i deres egne systemer og applikationer.

Danmarks Miljøportal varsler hermed, at Danmarks Arealinformations SOAP-editservice vil blive erstattet af en ny REST-service i løbet af efteråret. SOAP-servicen ”editservice.svc” vil blive lukket i starten af december 2020.

Tilbage til nyheder