Varsling: Ændringer i rotteservices

22. september 2020

I forbindelse med version 20.3 af rottesystemerne (Rottehullet og bekæmperwebstitet for private bekæmpere), der forventes at komme i produktion d. 17. december 2020, skal systemleverandører være opmærksomme på ændringer i services, som også vil kræve ændringer for 3-partssystemer der benytter sig af webservices til rottesystemerne, for at kunne fungere:

  • Nyt navn til servicen – som betyder at selve endpointet til webservices skifter URL. Ny URL:

https://rottereden-services.miljoeportal.dk/     

(Ny URL til demomiljø: https://rottereden-services.demo.miljoeportal.dk/)

  • Nye egenskaber på metoder til oprettelse af opdatering af nye rotteanmeldelser (Rotteanmeldelse Input Object). Det gøres obligatorisk, at der angives om der er gennemført håndhævelse (ja/nej) og ved angivelse af håndhævelser skal der angives en type. Teknisk:
    • En ny boolesk egenskab kaldet {HaandhaevelseGennemfoert}. En værdi for denne er påkrævet ved oprettelse og opdatering af rotteanmeldeser foretaget af kommunebrugere. Værdien vil ikke kunne bruges af private bekæmpere og bekæmpelsesfirmaer.
    • En ny enum egenskab kaldet {Haandhaevelsestyper} der kan tage en af værdierne "Henstilling", "Forvarsel om påbud" eller "Påbud". Egenskaben er påkrævet og kan kun bruges når {HaandhaevelseGennemfoert} = SAND.
    • Den eksisterende egenskab {Paabudstypes} kan nu kun opdateres og er påkrævet når {HaandhaevelseGennemfoert} = SAND.

 

Derudover ønsker den faglige følgegruppe for rotteområdet, at orientere om, at der i øjeblikket arbejdes på ny funktionalitet til registrering af mængder af hjemtagen gift i rottedatabasen. Ændringen vil træde i kraft i forbindelse med en forventet bekendtsgørelsesændring, der vil betyde at mængderne af hjemtagen gift fra rottebekæmpelser skal registreres i rottedatabasen. 

Tilbage til nyheder