Varsling i forbindelse med VanDa – det nye overfladevandssystem

29. oktober 2020

4. januar 2021 lancerer Danmarks Miljøportal det nye overfladevandssystem VanDa. VanDa er udviklet til kommuners, regioners samt Miljøstyrelsens indtastning af miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb.

Løsningen er, ligesom Danmarks Miljøportals øvrige portefølje, udviklet på en moderne og fleksibel Cloud platform og den browserbaserede løsning giver både muligheder for at indtaste nye undersøgelser, samt mulighed for at se alle historiske undersøgelser.

Med lanceringen af VanDa lancerer Danmarks Miljøportal også hjemmesiden Miljødata.dk, hvor borgerne kan tilgå nye og historiske miljøundersøgelser. Denne løsning erstatter blandt andet systemet ODA-for-alle. Det er strategien i Danmarks Miljøportal at samle alle miljøundersøgelser på hjemmesiden Miljødata.dk.

VanDa erstatter en lang række gamle fagsystemer, nogle helt fra amternes tid. Aquabase, Fiskbase, WinBio og Winrambi vil, fra udgangen af 2020, blive lukket ned og alle historiske undersøgelser vil blive flyttet til VanDa.

Systemerne MFS og STOQ erstattes delvist af VanDa d. 4. januar 2021. I løbet af 2021 forventes det, at disse systemer vil være helt erstattet af VanDa. Undersøgelser af miljøfremmede stoffer i biota og plankton-undersøgelser vil i overgangsfasen stadig skulle indtastes i MFS og STOQ.

Lær VanDa at kende:

Danmarks Miljøportal afholder online undervisning om VanDa i løbet af vinteren. Så er du en af de mange brugere som kommer til at benytte VanDa i fremtiden, kan du tilmelde dig Danmarks Miljøportals webinarer med generel gennemgang af VanDa.

Vi afholder webinarer følgende datoer:

  • 9/12-2020 Kl 10:00
  • 11/1- 2021 Kl. 14:00
  • 21/1-2021 Kl. 14:00

Du kan tilmelde dig det webinar, der passer dig, ved at skrive en e-mail til miljoeportal@miljoeportal.dk med emnet ”Webinar, dato”. De tilmeldte deltager vil få tilsendt et link til det pågældende webinar.

Har du spørgsmål angående VanDa, så kontakt Danmarks Miljøportal her

Tilbage til nyheder