Hurtigere og bedre PULS gør brugerne glade

28. september 2020

Teknik og Miljø har skrevet en artikel omkring Danmarks Miljøportals nye system til punktudledninger PULS. Danmarks Miljøportal lancerede PULS d. 6. februar i år og vi er rigtig glade for at brugerne fra forsyningsselskaber, kommuner og Miljøstyrelsen har taget rigtig godt imod vores nye system.

Dette flugter også med den stikprøve brugerundersøgelse Danmarks Miljøportal har lavet, som viser at over 90% mener, at det nye system er bedre end det gamle.

Det bliver nu langt nemmere for danske kommuner og spildevandsselskaber at indrapportere data om spildevand. Det gælder bl.a. data fra landets 746 større kommunale rensningsanlæg, data som udledninger af renset spildevand og regnbetingede udledninger fra tage og overflader, samt de ca. 4.500 overløbsbygværk fra fælleskloakerede områder. 

Det nye PULS(Punktkilde-Ud-Lednings-System) er en fuldstændig gentænkning af det tidligere system. Det nye PULS forbedrer rammerne for dataarbejdet med øget kapacitet og skaber grundlag for styrket indberetning af overløbsdata og bedre overblik over spildevandsudledninger, til gavn for samarbejdet mellem Kommuner, Forsyninger og Miljøstyrelsen.

Du kan læse hele artiklen her: TeknikMiljo9-2020 Hurtigere PULS

Kilde: Teknik & Miljø magasinet, KTC

 

Tilbage til nyheder