Nyt PULS-system er i luften

5. februar 2020

I dag (d. 5. februar 2020) er det nye PunktUdLedningsSystem (PULS) gået i luften. Det nye system består af både en ny database, nye services og en ny brugergrænseflade til inddatering.

Systemet tilgås her: https://puls.miljoeportal.dk

Danmarks Miljøportal håber, at der vil blive taget godt imod de nye muligheder det nye system danner basis for, og at det nye system giver en væsentlig forbedret brugeroplevelse.

Den nye systemvejledning til PULS brugergrænsefalde kan findes her:  Skriftlige vejledninger. Find desuden trin-for-trin guides til udvalgte arbejdsgange her Trin-for-trin guides til PULS. Danmarks Miljøportal afholder desuden en række online gennemgange (webinarer) umiddelbart efter lanceringen, se mere og tilmeld dig her: Mulighed for deltagelse i webinar.

Det nye system er allerede nu en forbedring i forhold til det gamle PULS, det er tilbagemeldingen fra de repræsentanter fra Miljøstyrelsen, kommuner og forsyninger, der har testet systemet. Der arbejdes i de næste måneder fortsat videre på at implementere ekstra funktionalitet og rette eventuelle børnesygdomme.

Udviklingen af funktionalitet til det nye system fortsætter

Funktionalitet, som ikke er med i version 1, lanceret d. 5. februar, men indføres i den efterfølgende periode er bl.a.:

  • Oprettelse/redigering af udledningstilladelser (forventes klar d. 1. marts)
  • Mulighed for at fravælge prøver til beregninger
  • Indlæsning EU-klassifikationer for badevand
  • Visning af PULS-data på Danmarks Arealinformation
  • Tildeling af DKBW-nummer til nye badevandsstationer
  • Korrekt opslag i CVR-registret ved registrering af ny ejer

Se evt. mere her: Opmærksomheds punkter ifm. idriftsættelsen af nyt PULS

Baggrund

Projektet vedr. modernisering af PULS, består af to elementer med to finansieringskilder. Database- og infrastrukturmoderniseringen er finansieret gennem initiativet Fælles data om terræn, klima og vand, som er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, mens den nye brugergrænseflade er finansieret af Danmarks Miljøportals parter, og udviklingen af denne er sket i tæt samarbejde med repræsentanter fra kommuner, Miljøstyrelsen og forsyninger.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan Danmarks Miljøportals support som altid kontaktes på support@miljoeportal.dk.

Tilbage til nyheder